Digitalt borgermøde 5. maj 2020 kl. 18-20

Den 5. maj kl. 18-20 blev der afholdt digitalt borgermøde. Mødet blev, grundet corona-restriktioner, gennemført digitalt via Microsoft teams live event. Mødet blev optaget, så der er mulighed for at se eller gense mødet.

Klik her for at se mødet på YouTube.

Del dine idéer til og med 17. maj 2020

”Hvordan skal området omkring Kokkedal station blive endnu mere attraktivt?” Det spurgte Hørsholm Kommune borgerne om i foråret og opfordrede alle til at gå ind på kommunens digitale samarbejdspaltform BorgerLab.

Dialogen på BorgerLab kan tilgås her:

Klik her for at læse mere om, hvordan vi kan gøre Kokkedal stationsområde mere attraktiv.

Alle idéer, kommentarer og holdninger er blevet læst af Hørsholm Kommune og indgik som en del af det videre arbejde, som har resulteret i det foreliggende konkurrenceprogram for udviklingen af Kokkedal stationsområde.

Idéer, kommentarer og holdninger er samlet i ét bilag, som er vedlagt konkurrenceprogrammet.

Klik her for at læse bilag med idéer, kommentarer og holdninger her.

Tidligere dialog og inddragelse

Den 5. september 2019 til 27. september 2019 var der mulighed for at komme med bemærkninger, idéer og forslag til det videre udviklingsarbejde.

Klik her for at se flyer for Kokkedal stationsområdet.