Udviklingsproces

 

Invitation til åbent hus på Kokkedal Station


Sophienberg gruppen inviterer sammen med deres rådgivere til Åben Hus på Kokkedal Station på følgende dage:

Mandag d. 13. juni 06.45-08.30
Mandag d. 13. juni 15.15-17.30
Tirsdag d. 14. juni 06.45-08.30
Tirsdag d. 14. juni 15.15-18:45
Onsdag d. 15. juni 06.45-08.30
- Du kan finde os ved siden af Kebab stationen.

Her vil du kunne se arkitekttegningerne af projektet samt høre mere om projektet.

Idéer til rammer for udbud

I foråret 2020 spurgte Hørsholm Kommune borgerne og andre interesserede om hvordan Kokkedal stationsområde kan blive endnu mere attraktivt. I den forbindelse opfordrede kommunen alle til at gå ind på den digitale samarbejdsplatform BorgerLab og komme med deres bemærkning.

Formålet med involveringsprocessen har været, at indgå i dialog med og informere borgere og andre interesserede om de foreslåede planer og rammer for udbud. Herunder at give alle mulighed for at komme med idéer og bemærkninger forud for en politisk beslutning om udbud/konkurrenceprogram i juni 2020.

Alle idéer og bemærkninger sendt via BorgerLab, indgivet under nabomøderne samt spørgsmål/svar fra borgermødet er samlet i ét dokument og indgår i udbudsmaterialet som bilag 18.

Læs bilag 18 her

Nabomøder

 • Formål med dialog:
  • Informere om visioner, beslutninger, planer, proces og rammer mv. for udbuddet.
  • Mulighed for at borgere og andre interesserede kunne komme med bemærkninger til den foreslåede udvikling samt udviklingsscenarie ift. forventede funktioner, volumener, bygningshøjder mv. Materialet belyste også de forventede konsekvenser af udviklingen ift. fx trafikpåvirkning, parkering, skygger mv.
 • Hvem har der været dialog med:
  • Aktører (DSB, Movia, Banedanmark) – separate møder blev afholdt
  • Ådalsparken/Bycentret (bestyrelsen og DAB) – separat nabomøde blev afholdt
  • Skovkanten (bestyrelsen) – separat nabomøde blev afholdt
  • Slotsbakken (GF’s bestyrelse) – dialog vedr. udvikling af Lågegyde – separat nabomøde blev afholdt
  • Jellerød Have (GF’s bestyrelse) – samlet dialogpakke blev fremsendt
  • GF Nordskrænten – samlet dialogpakke blev fremsendt
  • Fredensborg Kommune – flere dialogmøder er blevet afholdt mellem administrationen i Hørsholm Kommune og administrationen i Fredensborg Kommune
  • Andre interessenter (handels- og erhvervsliv, foreninger mfl.) – samlet dialogpakke blev fremsendt til diverse foreninger
  • Andre borgere, pendlere og interessenter/developere, der har interesse i udviklingen af Kokkedal stationsområde, har kunne orientere sig på projektets hjemmeside og på BorgerLab

Borgermøde

Den 5. maj 2020 blev der afholdt digitalt borgermøde. På borgermødet blev rammer for udbud præsenteret og herefter kunne alle stille spørgsmål og komme med bemærkninger. Mødet blev, grundet corona-restriktioner, gennemført digitalt via Microsoft Teams live events.

 • 74 deltog på mødet
 • Kommunen modtog over 170 spørgsmål og bemærkninger undervejs i mødet

Se mødet på youtube

BorgerLab

BorgerLab blev brugt til borgerinvolvering, herunder modtagelse af idéer og bemærkninger før og efter borgermødet.

Projekthjemmesiden

Kokkedalstationsomraade.horsholm.dk blev lanceret i efteråret 2020 ifm. offentliggørelse af konkurrence/udbud, med det formål at:

 • Holde borgere og andre interesserede orienteret om processen og informere løbende.
 • Holde tilbudsgivere orienteret om udbud, herunder rettelsesblade mm.

 

Tidlig dialog og inddragelse

Den 5. september 2019 til 27. september 2019 var der mulighed for at komme med bemærkninger, idéer og forslag til det videre udviklingsarbejde. Den tidlige dialog bestod af følgende tiltag:

 • Uddeling af flyers og dialog på Kokkedal station ultimo august 2019. Dialogen var henvendt naboer, pendlere samt brugere af området.
 • Stand på Hørsholm Kulturdag primo september 2019.
 • Mulighed for at komme med skriftlige input til udvikling af området til Hørsholm Kommune september 2019.