Vinderprojektet

Sophienbergs projekt fremstår meget afklaret, med et samlende, robust og overskueligt hovedgreb med et klart byrumshierarki. Her er karakter og kvalitet i byrummene med flere pladsdannelser i forskellig størrelse samt en god indbyrdes sammenhæng. Her er liv i øjenhøjde på flere tider af døgnet og en fin graduering mellem offentligt, semioffentligt, og privat liv. Her er fokus på biodiversitet, og desuden har forslaget et overraskende potentiale til at styrke den østlige del af området, ved at placere dagligvarebutikken her. Bebyggelsens og byrummenes hierarki og sammenhæng skaber med enkle, kendte virkemidler mulighed for trygge og naturlige skift mellem trafikformer. De trafikale løsninger er vist på et meget overordnet og principielt niveau, og en bearbejdning forventes i en kommende proces, hvor blandt andet manøvrearealer og etagehøjde i parkeringshuset skal fastlægges. Sammenfattende har bedømmelseskomiteen vurderet, at projektforslaget fra Sophienberg opfylder bedømmelseskriteriet ”Projekt” svarende til Glimrende/fortrinlig opfyldelse af kriteriet.

Sophienberg gruppen

1. del 2. del

Du kan læse mere af bedømmelses komiteens vurdering af projekterne på de politiske dagsordenspunkter her:

Kokkedal Stationsområde Udbud - Accept af købstilbud og præmiering af bedste forslag
og
Udbud Kokkedal stationsområde - Beslutning om hvilke tilbudsgivere inviteres til forhandlinger

Se de øvrige projekter her: 

Generous

NREP

Scandinavian Property Development

1. del 2. del