Den 14. april besluttede Økonomiudvalget at gå videre med Bedømmelsesudvalgets oplæg til, hvem kommunen skal gå i forhandlinger med i forhold til at området omkring Kokkedal Stations udvikles.

Beslutningen skal godkendes i Kommunalbestyrelsen mandag den 26. april, hvorefter tilbudsgiverne snarest herefter får besked om beslutningen. Dernæst begynder dialogen med tilbudsgiver(e) – en dialog, der skal føre frem til en vinder.

Hørsholm Kommune forventer at begynde en dialog med tilbudsgiver(e) om deres tilbud og forslag umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens behandling i uge 17. Input fra fagfolk, Bedømmelsesudvalget samt politikerne er en del af den dialog, og den forventes at løbe fra slut april til start juni.

Herefter mødes Bedømmelsesudvalget igen og drøfter de(t) endelige tilbud/forslag med henblik på at kunne indstille en politisk beslutning om udpegning af en vinder. Endelig beslutning om udpegning af en vinder forventes således at ske på Kommunalbestyrelsesmødet den 28. juni 2021.

Forslagene vil herefter blive offentliggjort og udstillet, så alle har lejlighed til at se og høre mere til de spændende projekter.

Lokalplansarbejdet, der involverer høring af borgerne, sættes efter planen i gang efter sommerferien.