Hørsholm Kommune udbyder arealet Kokkedal stationsområde til salg.

Hørsholm Kommune ønsker med en konkurrence på både pris og projekt at se bud på, hvordan området i fremtiden kan blive et endnu bedre sted at bo og leve i – og ikke mindst at være i transit på vej fra en destination til en anden.

Nedenfor fremgår det samlede konkurrencemateriale for konkurrencen og salget.

Konkurrenceprogram (lav opløsning) (NYT)

Bilag 1 Dokumentfortegnelse

Bilag 2  Udkast til Købsaftale

Bilag 2(2) Tilbudsblanket

Bilag 2(5) Udkast til Totalentreprisekontrakt

Bilag 2(9) Udkast til servitut om byggepligt, tilbagesalg og forbud mod videresalg

Bilag 3 Hørsholm Kommunes Kvalitetsparametre

Bilag 4 Rammer for udbud

Bilag 5 Matrikelkort

Bilag 6 Miljørapport for Kokkedal Station og Lågegyde

Bilag 7 Tro- og loveerklæring

Bilag 8 Kort over boringer

Bilag 8a Basiskort fra GEO med afgrænsende boringer omkring boring B3

Bilag 9 Miljønotat Hørsholm Kommune

Bilag 9a Historisk redegørelse

Bilag 9b Miljøoplysning fra Frederiksborg Amt

Bilag 10 Analyser af jord (NYT)

Bilag 11 Analyser af vand

Bilag 12 Miljøkortlægning

Bilag 12a Bygnings- og Boligregistret

Bilag 13 Ophævelse af fredsskovspligt

Bilag 14 Servitut- og ledningsnotat med bilag

Bilag 14a Tingbogsattester

Bilag 14b Udstykningsrids

Bilag 14c Deklaration om arealreservation til brofæste mm.

Bilag 14d Servitut om rådighedsindskrænkning 2020 samt kort

Bilag 14e Servitut om signalforvirring mv.

Bilag 14f Servitut om ledninger

Bilag 14g Servitut om ledninger, hegn og cykelparkering

Bilag 14h Deklaration vedr. DSBs rettigheder

Bilag 14i Servitut vedr. BDKs rettigheder

Bilag 14j Deklaration vedr. DSBs rettigheder

Bilag 15 Parkeringsanalyse Kokkedal Station

Bilag 16 Trafikanalyse 2020

Bilag 17 Trafikanalyse 2011

Bilag 17a Trafikanalyse 2013

Bilag 18 Input fra Borgerdialog

Bilag 19 Tryghedshandlingsplan

Bilag 20 Plejeboliganalyse Hørsholm 2018

Bilag 21 Detailhandelsanalyse

Bilag 22 Udkast til Afregningspriser for friplejeleverandører Hørsholm

Bilag 23 Regulativ for husholdningsaffald Hørsholm Kommune

Bilag 24 Regulativ for erhvervsaffald Hørsholm Kommune

Bilag 25 Kort og model over området (NYT)

Bilag 25a GIS-dataformater og -projektion i Hørsholm Kommune (NYT)